search
top

Syfte

Ge möjlighet att lyfta fram personlighetsdrag, fundera över begreppen framtoning och en tydligare kommunikation. Låta färg ta plats i tillvaron.

top