search
top

Vad pratar vi om

Kommunikation

Vi vill att andra ska uppfatta precis det vi vill förmedla av våra tankar , åsikter och känslor… men hur ska det gå till ?

Vi är alla olika personligheter , har olika värderingar och attityder och våra egna erfarenheter att utgå ifrån.

Vi får börja med oss själva. All självkännedom är till nytta så att vi så medvetet och tydligt som möjligt kan förmedla oss till andra.

Som vi vet utgör orden endast en mindre del i vår kommunikation. Kroppsspråket står för den största delen. Allt vi kan se och förnimma hos en person, det yttre, rörelser, hållning,mimik ,tonfall osv hör till vårt kroppsspråk.

Här finns mycket spännande att utforska om oss själva. Vi sänder signaler till vår omgivning och ofta är vi inte medvetna om hur de tolkas av andra.

Det finns vissa generella tolkningar av vår kroppshållning som vi kan fundera över vid ett ev senare tillfälle.

Framtoning

Hur intresserad är jag av min egen framtoning vid olika tillfällen. Hur tydlig vill jag vara med det som känns rätt för mig. Vi har många möjligheter att försöka framstå som några vi inte är.

Olika situationer ger oss möjligheter att välja …tex.

  • Vilken roll har jag, finns det krav som hör till rollen
  • Vad är det jag vill uppnå? Ex Trovärdighet, bekräftelse, uppskattning …..
  • Finns det oskrivna regler, koder eller kulturella regler
  • Finns det speciella förväntningar på mig…
  • Hur viktig är situationen för mig

Färg och Personlighet

Alla tycker vi något om färger.  Kanske att de bara upplevs som störande ! Något som vi helst väljer bort.

Färger kan bära på värderingar som vi har med oss sedan länge.

Den färg som jag tror att många kvinnor har i sin garderob är just svart.

Den färgen har ett historiskt ursprung. Makt, högtid, allvar och elegans följer med den färgen. Den känns trygg och blir nästan aldrig fel.

Själv blir jag inspirerad av färg. Jag tror också att vi kan uttrycka och förstärka vissa personlighetsdrag med val av färg. Det räcker långt att vi kan bli gladare när vi omger oss med färg.

Det kan också bidra till att vi blir tydligare i vår kommunikation, att vi avslöjar mera av vår personlighet. Kan det vara så att vi gömmer oss bakom det trygga svarta?

Det skulle vara spännande att få höra vad du som läser detta har för reflektioner!

top